ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ม.อ.วิชาการ 2559
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ
ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2558 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างปลอดภัยบนท้องถนน
มีวัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดจากการใช้รถและถนน
งานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์เกษม ชัยทอง และ นายณภัสวัฒน์ ราชพิบูลย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เชิญชวนชาว ม.อ.ทุกท่าน ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 นั้น งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนชาว ม.อ. ทุกท่านร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Faculty of Science and Industrial Technology (SCIT)

Faculty of Science and Industrial Technology has the main duty of integrating the sciences
and industrial technology in developing our biological resources, especially para rubber and oil palm
in response to the need of industry and society. To this end, we adopt sustainable and holistic
development approach, covering diverse disciplines and with emphasis on integrative process of
production.
Documentation
  1. News and Activities
  2. Academic Staff Activities
  3. Student Activities
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยิน...
05 Nov 2016 06:31 - scit-managerคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โอาภาส พิมพา ได้รับรางวัล นักส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โอาภาส พิมพา ซ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
16 Aug 2016 02:22 - scit-managerประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษา [ ... ]

กิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ...
27 Jul 2016 07:45 - Super Userกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษ [ ... ]

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้ง...
21 Jun 2016 02:04 - Super Userการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

   โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT ได้มีการประ [ ... ]

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ...
07 Jun 2016 07:18 - Super Userขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย

  ด้วยอพวช ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร [ ... ]

โครงการ Herbal City
01 Jun 2016 04:05 - Super Userโครงการ Herbal City

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559  หัวหน้าแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คุณสุขกมล)  ได้แจ้งถึงรายละ [ ... ]

Other Articles
โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ P...
03 May 2016 07:10โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม [ ... ]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้าง...
11 Mar 2016 03:05ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

  Dสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” [ ... ]

Other Articles
ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม...
26 Apr 2016 07:14 - Super Userประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษษฝึ [ ... ]

เชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัค...
28 Mar 2016 04:03 - Super Userเชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20)

Asia-Europe Foundation (ASEF) ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20) ภ [ ... ]

กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2...
10 Mar 2016 07:12 - Super Userกำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2 (Achievement Test II) ในระหว่างวันที่ 1 - 24 เม.ย. 59 นั้น
โดยขอ [ ... ]

Other Articles
next
prev

Admission and Requirements

Please see more information at our website at ADMISSIONS link of PSU Surat Thani Campus.

Faculty News / Innovation and Research

To see all research and innovations of Faculty of Science and Industrial Technology (SCIT). Click here!

Alumni

Updates of alumni from our SCIT.

Hotline to the Dean

Submit your message to our Dean here!
© 2017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search