อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วีดีทัศน์แนะนำสาขา

อาชีพเมื่อสำเร็จ

-

นางสาวภคินี ปิยะพันธ์ จบปีการศึกษา 2559
สถานที่ทำงาน หจก. ภวรวัฒน์
ปัจจุบันทำงานเป็น จป.วิชาชีพ


กิจกรรมนักศึกษา

  • ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562
    ศึกษาดูงาน ประจำป...
  • กิจกรรมกีฬาสี
    กิจกรรมกีฬาสี
  • ไหว้ครู
    ไหว้ครู

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบ

Your message has been sent. Thank you!

เกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Phone : 077-355040

E-mail : webmaster@email.psu.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-189003338164370/