สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

วีดีทัศน์แนะนำสาขา

อาชีพเมื่อสำเร็จ

ทำให้ดีที่สุด ไม่ต้องทำให้ดีกว่าคนอื่น แต่ทำทุกอย่างโดยสุดความสามารถ แบบที่จะไม่นึกต้องมาเสียดายภายหลังอีก นั่นคือความหมายจริงๆ ของการทำดีที่สุดแล้ว

นางสาวชณัญทิตา สุทธิรักษ์ จบปีการศึกษา 2555
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กิจกรรมนักศึกษา

 • การลง shop งานกลึง
  การลง shop งานกลึง
 • รับน้อง ปี 2561
  รับน้อง ปี 2561
 • อบรม PHP
  อบรม PHP
 • บำเพ็ญประโยชน์
  บำเพ็ญประโยชน์
 • กิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์ (กีฬา- ศิลปวัฒนธรรม-ค่ายชุมชน)
  กิจกรรมนักศึกษาเ...
 • กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังค่านิยมการมุ่งผลแก่ผู้อื่น
  กิจกรรมรับน้องให...

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบ

Your message has been sent. Thank you!

เกี่ยวกับสาขาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Phone : 077-355040

E-mail : webmaster@email.psu.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/ispsusurat/