สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

วีดีทัศน์แนะนำสาขา

อาชีพเมื่อสำเร็จ

จบปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
ปัจจุบันทำงานเป็น


กิจกรรมนักศึกษา

 • ทัศนศึกษา นศ.ปี 3
  ทัศนศึกษา นศ.ปี 3
 • รับน้อง ปี 2561
  รับน้อง ปี 2561
 • อบรม PHP
  อบรม PHP
 • กิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์ (กีฬา- ศิลปวัฒนธรรม-ค่ายชุมชน)
  กิจกรรมนักศึกษาเ...
 • กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังค่านิยมการมุ่งผลแก่ผู้อื่น
  กิจกรรมรับน้องให...

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบ

Your message has been sent. Thank you!

เกี่ยวกับสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Phone : 077-355040

E-mail : webmaster@email.psu.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/ispsusurat/