ข่าว/ประชาสัมพันธ์


TCAS is Comingโครงการรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ TCAS กำลังจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ขอให้น้อง ๆ "เตรียมเอกสารสำคัญ" นั้นก็ คือ "ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนการศึกษา" ได้จากงานทะเบียนของโรงเรียนตนได้เลย ณ วันนี้