ข่าว/ประชาสัมพันธ์


รับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562รับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มต้นแล้ว โดยปีนี้จะประกอบไปด้วย 5 รอบ ในส่วนของ TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เตรียมพบกับโครงการ และโอกาศดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เร็ว ๆ นี้ผ่านเว็บเพจ "รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี"