ข่าว/ประชาสัมพันธ์


นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์ "ม.อ.สุราษฎร์ธานี" กับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) ฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี