ข่าว/ประชาสัมพันธ์


28 เม.ย. 2561 จัดพิธีมอบธงและส่งตัวแทนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง "อันดามัน-อ่าวไทย"( 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561)28 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบธงมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เพื่อส่งตัวแทนนักวิ่งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ “อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ : Hands and Heart Start 2 gether” (5 วิทยาเขต 50 ปี สงขลานครินทร์) ณ โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวอวยพรและให้โอวาทนักวิ่ง พร้อมส่งมอบธงมหาวิทยาลัยให้กับตัวแทนนักวิ่ง ณ Landmark 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักจากนั้นได้ร่วมกันสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก