กิจกรรมนักศึกษา


ทัศนศึกษา นศ.ปี 3เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
ทางหลักสูตรได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต และกระบี่