กิจกรรมนักศึกษา


กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังค่านิยมการมุ่งผลแก่ผู้อื่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังค่านิยม การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรมคือ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมพับถุงกระดาษ เป็นซองยา มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก กิจกรรมทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมทาสีเลนจักรยาน ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ประโยชน์ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหารกองกิจการนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับน้องๆ ปี 1 และยังมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลน้องๆ และช่วยดำเนินการจนกิจกรรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี