สาขาวิชาทรัพยากรประมง

วีดีทัศน์แนะนำสาขา

อาชีพเมื่อสำเร็จ

-

นางสาววรรณภา หนูเนตร จบปีการศึกษา 2556
สถานที่ทำงาน เจ้าของสถานประกอบการส่วนตัว
ปัจจุบันทำงานเป็น ธุรกิจส่วนตัว


กิจกรรมนักศึกษา

 • สำรวจชายฝั่ง สมุทรศาสตร์
  สำรวจชายฝั่ง สมุท...
 • ห้องเรียนทรัพยากรประมง
  ห้องเรียนทรัพยาก...
 • ภาคสนาม Fishery Biology
  ภาคสนาม Fishery Biology
 • Work shop เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  Work shop เทคโนโลยีวิศว...
 • ผลิตอาหารสัตว์น้ำ
  ผลิตอาหารสัตว์น้...
 • เรียนรู้โมเดลการเป็นผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เรียนรู้โมเดลการ...
 • Visiting Professor from University of Liverpool, United Kingdom
  Visiting Professor from University of Liverpool, U
 • Dolphin observation in Donsak-Khanom
  Dolphin observation in Donsak-Khanom

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบ

Your message has been sent. Thank you!

เกี่ยวกับสาขาสาขาวิชาทรัพยากรประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Phone : 077-355040

E-mail : webmaster@email.psu.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/ispsusurat/