เทคโนโลยีอาหาร

วีดีทัศน์แนะนำสาขา

อาชีพเมื่อสำเร็จ

อัจฉริยะ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง 1%ส่วนอีก 99% นั้น คือการลงมือทำ

นางสาวอังคณา จิตร์วิรัตน์ จบปีการศึกษา 2559
สถานที่ทำงาน AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาพ เพื่อหาวัตถุอันตรายและวัตถุต้องห้าม


กิจกรรมนักศึกษา

  • บำเพ็ญประโยชน์
    บำเพ็ญประโยชน์
  • กิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์ (กีฬา- ศิลปวัฒนธรรม-ค่ายชุมชน)
    กิจกรรมนักศึกษาเ...
  • กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังค่านิยมการมุ่งผลแก่ผู้อื่น
    กิจกรรมรับน้องให...

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบ

Your message has been sent. Thank you!

เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Phone : 077-355040

E-mail : info@email.psu.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/ispsusurat/