ผลจากการจัดค่ายเปิดบ้านเทคโนโลยียาง ของสาขาเทคโนโลยียางพารา ที่จัดให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในภาคใต้ ส่งผลให้มี นร.สนใจเข้าสมัครเรียนกันอย่างคับคั่ง