ข่าวดี 2 เรื่อง สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนทางด้านเทคโนโลยียาง

1.เรียนสาขายาง ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไม่ตกงาน แถมกู้ กยศ.ลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30%
รายละเอียด [https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493](https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493…)

2. สำหรับน้องๆพ่อแม่เป็นชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ปีการศึกษา พ.ศ. 2563รับสมัครตั้งแต่ 24 มี.ค. 63 – 2 เม.ย. 63ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขได้จาก https://www.rubber.co.th/ewt_news.php…