โครงการฝึกอบรม

          ♦ เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ ​ณ ห้องประชุม SA 205-208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 – 23 เมษายน 2557