สอบ proposal ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยียาง

         ♦ นางสาวปิยวดี เลื่องเชื่อง เข้าสอบ proposal ระดับปริญญาโท ของสาขาเทคโนโลยียาง โดยมี professor จากประเทศมาเลเซียมาร่วมสอบด้วย Dr. Mohummad Azwadi Bin Sulaiman from UTM Malaysia.