ข่าวดี!!! มีทุนเรียนฟรีจากการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง

ศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ทุน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของหลักสูตรฯ https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnology และติดต่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย https://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=89548&filename=index