ทำใบพัดโดรนและกังหันลม

 

 

นางสาวสุนิสา สุชาติ

งานวิจัย

  • ยางนาโนคอมโพสิต (ทำใบพัดโดรนและกังหันลม)
  • การควบคุมคุณภาพของยางก้อนถ้วยและสมบัติยางแท่งเอสทีอาร์ ‎20‎ ด้วยเทคนิคเนียร์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
  • คอนกรีตยาง
  • เครื่องนวดไฟฟ้าจากโฟมยางธรรมชาติ
  • กาวจากน้ำยางธรรมชาติ
  • รองเท้าจากน้ำยางธรรมชาติ
  • GIS ประเมินพื้นที่ปลูกยางและปริมาณไม้ยางพารา