การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติ

 

 

นายเอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

งานวิจัย

  • การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติ
  • ยางนาโนคอมโพสิต
  • สารเคลือบพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติ
  • ฟิล์มปิดแผลพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ยางโอริงสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง