กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

  

         ♦ เทศกาลนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณบริษัทที่คอยดูแลนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียาง ทุกที่ค่ะ.