งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ร่วมโครงการ " เปิดบุญ SCIT จูงมือน้องพี่มุ่งสู่ความสำเร็จ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม