ทดสอบ/วิเคราะห์

รับทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง ค้นหาการทดสอบและราคาค่าบริการทดสอบ และขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการ

ซ่อม - สร้าง

ซ่อม สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องมือ

วิจัยและโครงงานนักศึกษา

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ เครื่องมือที่ให้บริการโครงงานนักษา และ LAB-Booking สำหรับจองใช้เครื่องมือ