ซ่อมสร้าง

และบำรุงรักษาเครื่องมือ

ซ่อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์ภายในศูนย์วิทย์ฯ

สร้าง

เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำเชิงเทคนิค สำหรับงานวิจัย

แจ้งซ่อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์ภายในศูนย์วิทย์ฯ

รายการซ่อม

Hot air oven

 • อาการ หน้าจอแสดงผล​ไม่ติดและทำอุณหภูมิ​ไม่ได้
 • สาเหตุ เกิดจากเมนบอร์ด​ควบคุม​การทำงานที่ต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผล​เสีย
 • แก้ไขโดย การถอดเมนบอร์ด​ตรวจเช็คอุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ พบอุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​เสีย​ 3​ ตัว​ ซึ่งเป็นตัวทางงานซ่อมไม่มีอะไหล่​ โชคดีได้อะไหล่จากซากอะไหล่จากเมนบอร์ด​เก่าๆที่เก็บไว้​ ไม่ต้องเสียเวลารอสั่งอะไหล่

 

                  Hot air oven

 • อาการ เปิดไม่ติด
 • เกิดจาก เมนบอร์ด​เสีย​
 • แก้ไขโดย การถอดเมนบอร์ด​มาตรวจ​เช็ค​ไล่วงจรพบว่าอุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ ตัวต้านทาน​เสีย​ 1​ตัวทำให้เครื่องเปิดไม่ติด​ และได้เปลี่ยน​ตัวต้านทาน​ใหม่

                        Hotplate

 • อาการ​ ไม่ร้อน
 • สาเหตุ​ เกิด​จาก​ ฮีตเตอร์​ขาด
 • แก้ไข​โดย​ สั่งอะไหล่ฮีตเตอร์​เปลี่ยน

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสูญญากาศ​

 • อาการ เปิดไม่ติด
 • สาเหตุ เนื่องจากหนูกัดสายไฟขาดทั้งระบบ
 • แก้ไข เปลี่ยนระบบสายไฟใหม่ทั้งระบบ

     Biological Safety Cabinet (BSC)

 • อาการ แรงลมที่ได้น้อยกว่า0.5
 • เกิดจาก อายุการใช้งาน
 • แก้ไขโดย เปลี่ยน​ HEPA Filter และทำความสะอาด​ภายในตู้