กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 2564

  ทางหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในช่วง 18 เมษายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 และมีนักศึกษาออกฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ เป็นจำนวน 22 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการในการฝึกงานและนิเทศ ณสถานประกอบการและผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 11 สถานประกอบการ ประกอบด้วย

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
 • บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด
 • บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
 • บริษัท.เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรี้ส์
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
 • สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด
 • การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการโรงงาน 1
 • บริษัท ศรีเจริญลาเท็กซ์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง