การแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมคิดค้นและพัฒนา Solotion ในการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon

กับโจทย์สุดท้าทาย

1.เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี สำหรับต้นยางพาราที่มีความสูง 20 เมตรขึ้นไป

2.เครื่องจักร/อุปกรณ์ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดการใช้แรงงาน

3.เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

เพื่อรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

⏰ รับสมัคร : วันนี้ – 23 มิถุนายน 2565

ดูโจทย์การแข่งขัน : https://kyl.psu.th/wQtbY8mwu

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/FimU7DXsBMCbeJZN9

▶️ ประกาศรายชื่อ : 28 มิถุนายน 2565

▶️ Hackathon : 9 -10 กรกฎาคม 2565 โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

▶️ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ Coaching&Mentoring : กรกฎาคม – กันยายน 2565

▶️ Demo Day : 24 กันยายน 2565

.

✨ คุณสมบัติผู้สมัคร

– นักศึกษา ทีมละ 3-5 คน

– ทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

🌐 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 074 – 289358 , 061 – 5152559 พี่พลอย

074 – 289351 พี่หนึ่ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

—————————

PSU Science Park

“Where Science and Technology Harmonize with Business”