โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี1

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุพบคณาจารณ์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมพบปะน้องๆ

ทางหลักสูตรฯ คณาจารย์และพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่รั้วสงขลานครินทร์และร่วมเป็นครอบครัว ไม้&ยาง มอ. สุราษฎร์ธานี