slec news

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.63

การตรวจประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 ก.พ. 63

ผศ.ดร.โสภา นำนักศึกษาร่วมมือกับศูนย์วิทย์ฯผลิตเจลล้างมือ

ผศ.ดร.โสภา นำนักศึกษาและร่วมมือกับศูนย์วิทย์ฯ ผลิตเจลล้างมือมีโดยส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70% เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและรับมือกับ COVID-19 

การตรวจประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 ก.พ. 63

งานเลี้ยงปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 มอ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการฉลองและขอบคุณบุคลากรทุกคน ที่ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดกันในธีม Blue Jeans พร้อมทั้งกิจกรรมแจกของขวัญและอื่นๆ อีกมากมาย

ส่งความสุข

ศูนย์วิทย์ฯ นำโดย ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา ได้ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสุขภาพแก่ รศ.ดร เจริญ นาคะสรรค์
และหน่วยงานอื่นๆ ของ มอ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสิริมงคล และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับปีใหม่